Rólunk

1975-ben lettünk önálló intézmény. Jelenleg 85 tanulónk van, akik 8 évfolyamon, 9 tanulócsoportban tanulnak. 

Az osztálylétszámok alacsonyak, az egyéni fejlesztést szolgáló habilitációs és rehabilitációs órák száma magas. A pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segíti. Az első és második évfolyamon az anyanyelvi oktatás a Meixner- módszer szerint folyik. 

 A készségtárgyak oktatása minden évfolyamon, a felső tagozaton pedig minden tantárgy oktatása szaktanári rendszerben történik. Rendelkezésre állnak: tornaszoba, klubszoba, tankonyha, könyvtár, számítástechnika, technika és ének szaktantermek. Minden évfolyamon napközi otthont működtetünk. 

Délutánonként a gyerekek sportkörön és szakkörökön vehetnek részt. A Városi Zeneiskola kihelyezett tagozataként furulyázni is tanulhatnak gyermekeink. 

A tanulási-, beszéd-, mozgásszervi- és pszichés problémák enyhítésére fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő és logopédus áll rendelkezésünkre. 

 Tanulóink minden évben részt vesznek és sikeresen szerepelnek a megyei kulturális, sport és tanulmányi versenyeken. 

Továbbtanuló diákjaink speciális szakiskolákban folytathatják tanulmányaikat, ahol a szakmaválaszték egyre bővül. 

 A gyerekek beíratása folyamatos.