Beiratkozás 2024/25-ös tanévre

2024.04.16

Iskolánk beiratkozási körzete: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe.            Azokat a tanulókat tudjuk felvenni, akik érdi lakcímmel rendelkeznek, valamint a PMPSZ által kiadott Szakértői Vélemény intézményünket jelölte ki a tanuló ellátására.                          Beiratkozás: április 18. 8:00-18:00 óráig, valamint április 19. 8:00-17:00 óráig ( 2030 Érd, Holló tér 1. igazgatóhelyettesi iroda)

Megjegyzés: A Szakértői Bizottságok vizsgálati munkája folyamatos, ezért az iskolába való beiratás, a Szakértői Vélemény elkészülte után, tanév közben, a fenti napokon kívül is, előre egyeztetett időpontban lehetséges.

A beiratkozáshoz kérjük hozza magával:

 • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A szülő/gondviselő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány.
 • A szülő/gondsviselő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Gyámság esetén gyámhivatali határozat
 • Amennyiben van, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat
 • Amennyiben van, határozat a hátrányos helyzetről
 • Amennyiben van, MÁK hatósági igazolvány
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • A gyermek oktatási azonosítóját tartalmazó bármely irat

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés "Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI" (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Online beiratkozás kezdete: 2024. március 27.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Az e-Ügyintézés felületen keresztül – regisztráció után– indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot, mely során ki lehet tölteni a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon.

Abban az esetben, ha a tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti tankötelezettségét – a köznevelési intézmény értesítése mellett – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.