Általános Iskola

Általános Iskola

Intézményvezető : Sátori Boglárka

elérhetőség: mora.erd@gmail.comAz osztálylétszámok alacsonyak, az egyéni fejlesztést szolgáló habilitációs és rehabilitációs órák száma magas. A pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segíti. Az első és második évfolyamon az anyanyelvi oktatás a Meixner- módszer szerint folyik.

A készségtárgyak oktatása minden évfolyamon, a felső tagozaton pedig minden tantárgy oktatása szaktanári rendszerben történik. Rendelkezésre állnak: tornaszoba, klubszoba, tankonyha, könyvtár, számítástechnika, technika és ének szaktantermek. Minden évfolyamon napközi otthont működtetünk.

Délutánonként a gyerekek sportkörön és szakkörökön vehetnek részt. A Városi Zeneiskola kihelyezett tagozataként furulyázni is tanulhatnak gyermekeink.

A tanulási-, beszéd-, mozgásszervi- és pszichés problémák enyhítésére fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő és logopédus áll rendelkezésünkre.

Tanulóink minden évben részt vesznek és sikeresen szerepelnek a megyei kulturális, sport és tanulmányi versenyeken.

Továbbtanuló diákjaink speciális szakiskolákban folytathatják tanulmányaikat, ahol a szakmaválaszték egyre bővül.